8th issue of the journal Toplum & Kuram (Society & Theory) out

3 07 2013

The 8th issue of the journal Toplum & Kuram (Society & Theory) is out, with a special focus on prison systems and the Kurds.

Table of Contents
 • Prison Portraits / Cezaevi Portreleri
 • The Three Periods of Prisons in Turkey since the Ottoman Era  / Osmanlı’dan Günümüze Türkiye Hapishanelerinin Üç Dönemi – Mustafa Eren
 • The History of the Imrali Prison / İmralı Cezaevi’nin Tarihi – Ali Sipahi
 • Disappearance of Resistance via Prisons and Constitutional Rights: The Black Movement in the USA / Cezaevleri ve Anayasal Haklarla Yok Olan Direniş: ABD’de Siyah Hareketi – Güllistan Yarkın
 • On Resistance, Prison Experiences and KCK Operations with Büşra Ersanlı ve Nesrin Uçarlar / Büşra Ersanlı ve Nesrin Uçarlar ile KCK Operasyonları, Cezaevi Deneyimleri ve Direniş Üzerine
 • Torture and Turkification in the Diyarbakir Military Prison / Diyarbakır Askeri Cezaevi’nde İşkence ve Türkleştirme – Welat Zeydanlıoğlu
 • Interview: On “Facing the Reality of the Diyarbakir Prison” with Nazan Üstündağ /  Nazan Üstündağ İle “Diyarbakır Cezaevi Gerçeği ile Yüzleşme” Üzerine
 • Dirty Protest: Gender and Symbolic Overdetermination in the Context of Ethnic Violence in Northern Ireland /  Kirli Protesto: Kuzey İrlanda’da Etnik Şiddet Bağlamında Sembolik Çoklu Belirlenim ve Toplumsal Cinsiyet – Begoña Aretxaga
 • Rape in Custody: State Desire, Power of Pleasure and the Limits of Language /  Gözaltında Tecavüz: Devletin Arzusu, Hazzın İktidarı ve Dilin Sınırları – Hazal Halavut
 • Prison Testimonies / Cezaevi Tanıklıkları
 • Document: Convict-Prisoner and Detention Order / Belge: Hükümlü-Tutuklu ve Gözaltı Talimatı
 • External Imposition and Internal Pressure: Mother Tongue and the Situtation of Kurdish Girls in Education / Spartina ji Derve û Pêkûtiya ji Hundir: Rewşa Keçên Kurd Perwerdehiyê de û Zimanê Dayikê – Mehmet Şerif Derince
 •  The PKK and New Left in Turkey: Analysis of Revolutionary Movement in Turkey through the PKK’s Memorial text on Haki Karer / Kürdistan İşçi Partisi ve Türkiye’de Yeni Sol: PKK’nin Haki Karer’i Anma Metniyle Türkiye’deki Dvrimci Hareketin Analizi – Joost Jongerden & Ahmet Hamdi Akkaya
 • Obligatory Bibliography / Muhtaç Kaynakça – Gülsünay Uysal
Toplum ve KuramLêkolîn û Xebatên Kurdî

Actions

Information
%d bloggers like this: