7th issue of the journal Kürt Tarihi (Kurdish History) out

1 07 2013

The 7th issue of the journal Kürt Tarihi (Kurdish History)  is out, with a special focus on Iranian Kurdistan.

Table of contents

Two months in Kurdish history / Kürt Tarihinde İki Ay – Rahman Dağ

News / Haberler – Dara ELHÜSEYNİ

The Doctoral Researh of Mesud Fanizade of the 150s and an Expert Report / 150’liklerden Mesud Fanizade’nin doktora Çalışması ve Bir Bilirkişi Raporu  – Mehmet Bayrak

The Kurdology Research of Peter J. A. Lerch / Peter J. A. Lerch’in Kurdolojî Çalışmaları – Seyîdxan KURIJ

Special Issue: Iranian Kurdistan

Interview with Prof. Abbas VALİ: Kurds Remain Distant both to the Government and the Opposition” / Söyleşi: Prof. Abbas VALİ: Kürtler Hükümete de muhalefete de Uzak – Mesut YEĞEN

A Short History of Iranian Kurdistan During the Safavid Era /İran Kürdistanı’nın Safeviler Dönemindeki Kısa Bir tarihi Akihiko YAMAGUCHİ

On the Path of the People and the Caliphate / Millet ve Halife Yolunda: Şeyh  Ubeydullah İsyanı – Sabri ATEŞ

The Situation of the Kurds in Iran / Li Îranê Rewşa Kurdan – Kakşar OREMAR

Iran and the Xoybun Mvement: The Paris and Baghdad Talks  / İran ve Hoybun Hareketi: Paris ve Bağdat Görüşmeleri – Sara Zandi KARİMİ

The Kurdish Associations Established Before WWI /  I. Dünya Savaşı Öncesi Kurulan Kürt Cemiyetleri – İbrahim SEDİYANİ

The Dust of the Archive / Arşiv Tozu – Nilay ÖZOK-GÜNDOĞAN

The Kurdistan Republic: The Formation of the Kurdish Identity in Iran / Kürdistan Cumhuriyeti: İran’da Kürt Kimliğinin Oluşumu – Dara ELHÜSEYNİ


Actions

Information




%d bloggers like this: