6th issue of Kürt Tarihi (Kurdish History) out

14 04 2013

The 6th issue of the popular journal Kürt Tarihi (Kurdish History) is out. This issue specifically looks at the Kurdish policy of the Republican People’s Party (CHP) during the single party rule in Turkey. The journal publishes new material emerging from Greek archives on discussions around Kurdish autonomy during 1921-1922 in Turkey’s assembly.

Table of contents 

– Two Months in Kurdish History/Kürt Tarihinde İki AyRahman DAĞ

– The End of the Prince of Rewandûz in Sweden’s Oldest Newspaper/İsveç’ın En Eski Gazetesinde Rewandûz Mîri’nin Sonu – Rohat ALAKOM

– The Eyyubis System of Communication during the Reign of Sultan Salahaddin/Sultan Selahaddîn Zamanında Eyyûbîlerin Haberleşme Sistemi  – Kadri YILDIRIM

– İsmail Beşikçi: “In Every Aspects Dersim is a Genocide/İsmail Beşikçi: “Dersim Her Bakımdan Bir Soykırımdır!”Interview/Söyleşi – Mesut  YEĞEN

Focus: The Republican People’s Party and the Kurds 

– Kurdish Autonomy in Greek Documents/Yunan Belgelerınde Kürtlere Özerklik – Murat ISSI

– Republican People’s Party and the Kurds [1923-1950]/CHP ve Kürtler [1923-1950]Ercan ÇAĞLAYAN

– Şükrü Kaya and the Secret “Turkification” Memorandum (1930)/Şükrü Kaya ve Gizli “Türkleştirme” Genelgesi (1930)Mehmet BAYRAK

– Are you among Those Kurds we could not Civilise? Kemalizm, Orientalism and the Kurds/Uygarlaştıramadığımız Kürtlerden misiniz? Kemalizm, Oryantalizm ve Kürtler Welat ZEYDANLIOĞLU

– The Koçkırî Operation and the Issue of the Investigation Commission/Koçkırî Operasyonu ve Tahkikat Komisyonu Meselesi / Mahmut AKYÜREKLİ

– The Dust of the Archive/Arşiv Tozu – Nilay ÖZOK-DOĞAN

– The Role of Modern Medicine and Kurdish Physicians in the Kurdish Enlightenment/Kürt Aydınlanmasında Çağdaş Tıbbın ve Kürt Hekimlerinin Rolü . Dr.Tarık Ziya EKİNCİ


Actions

Information
%d bloggers like this: